آثار و اشعار شاعران بر اساس سبک شعری ، متن ادبی و دل نوشته هاي خودم و ...

 

دوبیتی شمارهٔ1

ببندم شال و میپوشم قدک را

بنازم گردش چرخ و فلک را

بگردم آب دریاها سراسر

بشویم هر دو دست بی نمک را

 دوبیتی شمارهٔ۲ 

تن محنت کشی دیرم خدایا

دل با غم خوشی دیرم خدایا

زشوق مسکن و داد غریبی

به سینه آتشی دیرم خدایا

 ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 8 ارديبهشت 1394برچسب:مجموعه دو بیتی ها ، دو بیتی های بابا طاهر " شماره 1 تا 50", | 10:40 | نويسنده : زهره |

دوبیتی شمارهٔ ۵۱

تویی آن شکرین لب یاسمین بر            

منم آن آتشین دل دیدگان تر

از آن ترسم که در آغوشم آیی                

گدازد آتشت بر آب شکر

دوبیتی شمارهٔ ۵۲

گلش در زیر سنبل سایه پرور              

نهال قامتش نخلی است نوبر

زعشق آن گل رعنا همه شب             

 چو بلبل ناله و افغان برآور

 ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 8 ارديبهشت 1394برچسب:مجموعه دو بیتی ها ، دو بیتی های بابا طاهر " , | 10:38 | نويسنده : زهره |

دوبیتی شمارهٔ ۱۰۱

اگر آئی بجانت وانواجم             

وگر نائی به هجرانت گداجم

ته هر دردی که داری بر دلم نه                

بمیرم یا بسوجم یا بساجم

دوبیتی شمارهٔ ۱۰۲

الهی ار بواجم ور نواجم               

 ته دانی حاجتم را مو چه واجم

اگر بنوازیم حاجت روا بی                

وگر محروم سازی مو چه ساجم

 ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 8 ارديبهشت 1394برچسب:مجموعه دو بیتی ها ، دو بیتی های بابا طاهر " شماره 101 تا 150 ", | 10:35 | نويسنده : زهره |

دوبیتی شمارهٔ ۱۵۱

مو آن آزردهٔ بی خانمانم                

 مو آن محنت نصیب سخت جانم

مو آن سرگشته خارم در بیابون              

که هر بادی وزد پیشش دوانم

دوبیتی شمارهٔ ۱۵۲

فلک کی بشنود آه و فغانم            

بهر گردش زند آتش بجانم

یک عمری بگذرانم با غم و درد               

بکام دل نگردد آسمانم

 

 ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 8 ارديبهشت 1394برچسب:مجموعه دو بیتی ها , دو بیتی های بابا طاهر " شماره 151 تا 200 " , | 10:31 | نويسنده : زهره |

 

دوبیتی شمارهٔ ۲۰۱

نصیب کس مبو درد دل مو            

که بسیاره غم بی‌حاصل مو

کسی بو از غم و دردم خبردار             

که دارد مشکلی چون مشکل مو

دوبیتی شمارهٔ ۲۰۲

نیا مطلق بکارم این دل مو             

بجز خونابه اش نه حاصل مو

داره در موسم گل جوش سودا             

چه پروایی کره اینجا دل مو

 ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 8 ارديبهشت 1394برچسب:مجموعه دو بیتی ها ، دو بیتی های بابا طاهر " شمارهٔ ۲۰۱ تا 250 ", | 9:55 | نويسنده : زهره |

دوبیتی شمارهٔ ۲۵۱

پریشان سنبلان پرتاب مکه              

خمارین نرگسان پرخواب مکه

براینی ته که دل از مابرینی              

برنیه روزگار اشتاب مکه

دوبیتی شمارهٔ ۲۵۲

به والله و به بالله و به تالله             

قسم بر آیهٔ نصر من الله

که دست از دامنت من بر ندارم              

اگر کشته شوم الحکم لله

 

 ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 8 ارديبهشت 1394برچسب:مجموعه دو بیتی ها , دو بیتی های باباطاهر "شماره 251 تا 300 " , | 9:50 | نويسنده : زهره |

 

دوبیتی شمارهٔ ۳۰۱

دلم بلبل صفت حیران گل بی            

درونم چون درخت پی بگل بی

خونابه بار دیرم ارغوان وار  

درخت نهله بارش خون دل بی

دوبیتی شمارهٔ ۳۰۲

قدم دایم ز بار غصه خم بی                

چو مو محنت کشی در دهر کم بی

مو هرگز از غم آزادی ندیرم                 

دل بی طالع مو کوه غم بی

 ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 8 ارديبهشت 1394برچسب:مجموعه دو بیتی ها , دو بیتی های بابا طاهر" شماره 301 تا 357 ", | 9:37 | نويسنده : زهره |
صفحه قبل 1 صفحه بعد