سکوت
آثار و اشعار شاعران بر اساس سبک شعری ، متن ادبی و دل نوشته هاي خودم و ...

 

 

 

تاريخ : چهار شنبه 8 شهريور 1396برچسب:عکس نوشته ، سکوت, | 9:19 | نويسنده : زهره |