نیکو نیست
آثار و اشعار شاعران بر اساس سبک شعری ، متن ادبی و دل نوشته هاي خودم و ...

 

تاريخ : دو شنبه 13 شهريور 1396برچسب:عکس نوشته ، نیکو نیست, | 9:17 | نويسنده : زهره |