سخن روز
آثار و اشعار شاعران بر اساس سبک شعری ، متن ادبی و دل نوشته هاي خودم و ...

                                   

                                     

                                     

                            رفتم که درین شهر نبینی اثرم را

 

                                                            لب های ترک خورده و چشمان ترم را

 

 

                                                               

تاريخ : شنبه 1 شهريور 1398برچسب:سخن روز , | 9:22 | نويسنده : زهره |