آثار و اشعار شاعران بر اساس سبک شعری ، متن ادبی و دل نوشته هاي خودم و ...

 

 

شاعرانه می نويسم
تمام دلتنگی هايم را
مثل زمستانی كه شاعرانه برای بهار
دلربايی مي كند
اما زمستان مي داند كه روزی بهاری در راه است
اما شعر من در نبود بهارش سوزان است.

 

تاريخ : پنج شنبه 31 مرداد 1398برچسب:عشق و عرفان ،شاعرانه می نويسم, | 10:32 | نويسنده : زهره |