آثار و اشعار شاعران بر اساس سبک شعری ، متن ادبی و دل نوشته هاي خودم و ...

 تاريخ : یک شنبه 22 مرداد 1396برچسب:عکس نوشته ، شعر تنهایی, | 14:49 | نويسنده : زهره |

 تاريخ : یک شنبه 22 مرداد 1396برچسب:عکس نوشته ، آرامش, | 14:48 | نويسنده : زهره |

 تاريخ : چهار شنبه 11 مرداد 1396برچسب:عکس نوشته، تمام حروف, | 14:44 | نويسنده : زهره |

 

 

 تاريخ : یک شنبه 8 مرداد 1396برچسب:عکس نوشته ، فقط نیستم, | 9:56 | نويسنده : زهره |

 تاريخ : دو شنبه 2 مرداد 1396برچسب:عکس نوشته، در خیال من, | 8:51 | نويسنده : زهره |

 

 

 تاريخ : چهار شنبه 28 تير 1396برچسب:عکس نوشته، جهان پر هیاهو, | 8:43 | نويسنده : زهره |

 

 

 

 تاريخ : شنبه 30 ارديبهشت 1396برچسب:عکس نوشته ، چرا رفتی ,,,, | 12:22 | نويسنده : زهره |

 تاريخ : دو شنبه 18 ارديبهشت 1396برچسب:عکس نوشته ، ارزوها, | 10:55 | نويسنده : زهره |

 تاريخ : دو شنبه 18 ارديبهشت 1396برچسب:عکس نوشته ، مواظب دل آدمها باشیم, | 10:53 | نويسنده : زهره |

 

 

 تاريخ : چهار شنبه 13 ارديبهشت 1396برچسب:عکس نوشته ، مپرس حال مرا, | 18:46 | نويسنده : زهره |

 

 تاريخ : چهار شنبه 6 ارديبهشت 1396برچسب:عکس نوشته ، هر چه دارم نیست, | 16:55 | نويسنده : زهره |

 

 تاريخ : یک شنبه 20 فروردين 1396برچسب:عکس نوشته ، عشق نباشد, | 11:15 | نويسنده : زهره |

 تاريخ : سه شنبه 24 اسفند 1395برچسب:عکس نوشته، سکوت, | 8:34 | نويسنده : زهره |

 

 تاريخ : چهار شنبه 27 بهمن 1395برچسب:عکس نوشته, خوب بودن , | 8:38 | نويسنده : زهره |

 تاريخ : پنج شنبه 23 دی 1395برچسب:عکس نوشته ، آب و آتش, | 11:23 | نويسنده : زهره |