آثار و اشعار شاعران بر اساس سبک شعری ، متن ادبی و دل نوشته هاي خودم و ...

 

 تاريخ : شنبه 28 مرداد 1396برچسب:عکس نوشته ، نفسم گرفت, | 14:20 | نويسنده : زهره |

 تاريخ : چهار شنبه 25 مرداد 1396برچسب:عکس نوشته ، غمگین ترین حالت, | 13:31 | نويسنده : زهره |

 تاريخ : یک شنبه 22 مرداد 1396برچسب:عکس نوشته ، شعر تنهایی, | 14:49 | نويسنده : زهره |

 تاريخ : یک شنبه 22 مرداد 1396برچسب:عکس نوشته ، آرامش, | 14:48 | نويسنده : زهره |

 تاريخ : چهار شنبه 11 مرداد 1396برچسب:عکس نوشته، تمام حروف, | 14:44 | نويسنده : زهره |

 

 

 تاريخ : یک شنبه 8 مرداد 1396برچسب:عکس نوشته ، فقط نیستم, | 9:56 | نويسنده : زهره |

 تاريخ : دو شنبه 2 مرداد 1396برچسب:عکس نوشته، در خیال من, | 8:51 | نويسنده : زهره |