آثار و اشعار شاعران بر اساس سبک شعری ، متن ادبی و دل نوشته هاي خودم و ...

 

 تاريخ : دو شنبه 20 شهريور 1396برچسب:عکس نوشته ، غریبه, | 8:27 | نويسنده : زهره |

 

 

 تاريخ : سه شنبه 14 شهريور 1396برچسب:عکس نوشته ، دل تنگ, | 9:17 | نويسنده : زهره |

 تاريخ : دو شنبه 13 شهريور 1396برچسب:عکس نوشته ، نیکو نیست, | 9:17 | نويسنده : زهره |

 

 

 تاريخ : چهار شنبه 8 شهريور 1396برچسب:عکس نوشته ، سکوت, | 9:19 | نويسنده : زهره |

 

 تاريخ : چهار شنبه 8 شهريور 1396برچسب:عکس نوشته ، دل شکسته, | 9:18 | نويسنده : زهره |