آثار و اشعار شاعران بر اساس سبک شعری ، متن ادبی و دل نوشته هاي خودم و ...

 

 

آنقدر با تنهایی انس گرفتم که دیگر زبانش را می فهمم!
و فهمیدم
تنهایی هم می تواند عشق خوبی باشد به شرط اینکه
درکش کنم

 تاريخ : دو شنبه 28 ارديبهشت 1394برچسب:عشق و عرفان ، تنهایی, | 14:20 | نويسنده : زهره |

 

 

از همان زمان کودکی هرکه را دوست داشتیم

وقت رفتنش که میشد

یا بی خبر میرفت یا با وعده ی دروغ برگشتنِ زود رهایمان میکرد ! که ناراحت نشویم

یا شایدم مانع رفتنش نشویم !

از همان کودکی به ما یاد میدادند آنکه دوستش داری رفتنش ناگهانی است

بی خبر است ، ما چرا نمیخواهیم این را یاد بگیریم ،

نمیدانم

 

 تاريخ : یک شنبه 27 ارديبهشت 1394برچسب:عشق و عرفان ،وقت رفتن, | 14:30 | نويسنده : زهره |

 

باران

میراث خانوادگی ما بود
.
کوچک که بودم

از سقف خانه ی ما میچکید

بزرگ که شدم.
.
.
.
از ” چشمانم

 

 تاريخ : یک شنبه 27 ارديبهشت 1394برچسب:عشق و عرفان ، سقف خانه ی ما , | 14:25 | نويسنده : زهره |

 

 

 

هیچ اتفاقی قرار نیست بیفتد!

 

آما آدمیست دیگر...

 

 

همیشه منتظر می ماند!

 

 

 تاريخ : چهار شنبه 23 ارديبهشت 1394برچسب:عشق و عرفان ، انتظار, | 9:21 | نويسنده : زهره |

 

 

 الهی!

باز آمدیم با دو دست تهی!

چه باشد اگر مرهمی بر خستگان نهی؟

 

 تاريخ : چهار شنبه 23 ارديبهشت 1394برچسب:عشق و عرفان ، دو دست, | 9:15 | نويسنده : زهره |

 

 

 

 

 تاريخ : جمعه 18 ارديبهشت 1394برچسب:عکس نوشته ، یاد بگیریم, | 8:26 | نويسنده : زهره |

 

 


خداوندا...

به دل نگیر اگر گاهی

زبانم از شكرت باز می ایستد!!

تقصیری ندارد...

قاصر است

كم می اورد در برابر بزرگی ات...

لكنت می گیرند واژه هایم در برابرت

در دلم اما همیشه

ذكر خیرت جاریست

 

 تاريخ : پنج شنبه 17 ارديبهشت 1394برچسب:عشق و عرفان , ذکر خیرت, | 9:37 | نويسنده : زهره |

 

خدایا خسته ام ، از بد بودن هایم ...

 

از اینهمه تظاهر به خوب بودن هایی که نیستم . 

 

از آفرینش کوهها و آسمانها و هستی که سخت تر نیست ... 

 

خوبم کن ؛ فقط همین...

 

 تاريخ : پنج شنبه 17 ارديبهشت 1394برچسب:عشق و عرفان ، فقط همین, | 9:32 | نويسنده : زهره |

 

آه خدایا
عجب دورانی بود
کودکی
التیام زخمهایش
بوسه های گرم و صادقانه بود
و اکنون
گذشت زمان
التیامی بر زخمها نیست
یادمان می دهد
چگونه با درد زندگی کنیم

 

 تاريخ : پنج شنبه 17 ارديبهشت 1394برچسب:عشق و عرفان ، آه, | 8:54 | نويسنده : زهره |

 

 

تو نِمے دانے وَقتے ،

چِشمانَتـــ غَمگینَند ..

وَقتے صِدایتــ آهنگ هَمیشگے اَش رآ نـَدارَد ..

گاه کـہ غمـِ عالمـ در دِلَت جاے مے گیـرد ..

اَز هَمـہ ے دُنیـا گِرفتـہ اَستــ ..

چـہ دردے مے کِشَمـ !

مے خواهَمـ یِکبآره تَمآمـِ هَستے رآ بـہ آتَش بِکشَمـ ..

تَمامـِ دُنیـا رآ بَر هَم ریزَمـ ..

تو چـہ مے دانے ؟

چـہ دَردے دارَد ..

غَمـِ چِشمانَتــ رآ دیدَن !

 

 

 تاريخ : سه شنبه 15 ارديبهشت 1394برچسب:عشق و عرفان ، غَمـِ چِشمانَتــ رآ دیدَن, | 9:10 | نويسنده : زهره |

 

 

 

 

چــہ قــــــــدر دوســـــت داشـــــتم 

 

تــــــمام دلتنـــــــگے ايـــــن روزهـــــا را

 

با كـــــسے تقســـــــيم مـــــے كـــــردم 

 

ويــا كســـــے بـــــود

 

بـــراے گـــوش دادن

 

و درد دل كــردن بمـــــانـــــد

 

كـــــه آنقـــــدرفاصلــــــہ زيـــــاد شـــــده

 

كـــــه هـــــر چــــــہ فـــــريـــــاد ميـــــزنمـــــ 

 

گويــا صــــــــدايم را

 

نــــــہ

"تــــــــو" ميشـــــنوے

 

و نـــــہ

 

هيـــــچ كـــــســـــہ ديگه

 

 تاريخ : سه شنبه 15 ارديبهشت 1394برچسب:عشق و عرفان ، فریاد, | 8:53 | نويسنده : زهره |

 

 

 

 

 تاريخ : جمعه 11 ارديبهشت 1394برچسب:عکس نوشته ، پدر, | 13:23 | نويسنده : زهره |

 

برای نبودن که . . .

همیشه لازم نیستــــــــــ راه دوری رفته باشی

میتوانی همین جا

پشت تمـــــــــام ِ بغضهایت ،

گم شده باشی

این روزها خوبم ، کار میکنم ، شعر میخوانم  قصه می نویسم

و گـــــــــــاهی  دلم که برایتــــــــــــ . . . تنگ میشود

تمام خیابانها را ،

با یادتـــــــــــ . . . پیاده میروم .

 

 تاريخ : پنج شنبه 10 ارديبهشت 1394برچسب:عشق و عرفان ، با یادت, | 15:5 | نويسنده : زهره |

 

گاهی دور از چشم ابرها هم میتوان عاشق شد ،
میتوان بغض کرد ،
میتوان بارید
گاهی دور از چشم مدادرنگی ها هم میتوان نقاش شد ،
میتوان آسمان داشت ،
میتوان آبی شد
اما گاهی دور از چشم گذشته نمیتوان امروز را پشت هیچ فردایی پنهان کرد . . .

 

 تاريخ : پنج شنبه 10 ارديبهشت 1394برچسب:عشق و عرفان ، گاهی دور از , | 14:54 | نويسنده : زهره |


تاريخ : پنج شنبه 10 ارديبهشت 1394برچسب:دل نوشته های خودم ، شب تولد تو, | 10:8 | نويسنده : زهره |

 

 

 

 تاريخ : پنج شنبه 10 ارديبهشت 1394برچسب:عکس نوشته ، دو چشمم, | 9:18 | نويسنده : زهره |

 


خوب خوبم

هیچ دردی ندارم

اینجا سرزمین غریبی است

نمی توان آن را شناخت

باید آن را زندگی کرد

دلم می خواهد همیشه اینجا بمانم

عطر بهار نارنج در باغ بیداد می کند

نمی بینمش اما صدایش مرا با خود می برد

عاشقم می کند

دلم تنگ است

دلم برای دیدنش تنگ است

کی رخ می نماید ؟

نمی دانم ...

 

 تاريخ : چهار شنبه 9 ارديبهشت 1394برچسب:عشق و عرفان ، اينجا سرزمين غريبي ست, | 13:0 | نويسنده : زهره |

 

 

سکوت رامیپذیرم اگربدانم روزی باتو*

سخن خواهم گفت تیره بختی رامیپذیرم

اگربدانم روزی چشمان توراخواهم سرود

مرگ رامیپذیرم اگربدانم

روزی توخواهی فهمیدکه دوستت دارم

 

 

 تاريخ : چهار شنبه 9 ارديبهشت 1394برچسب:عشق و عرفان , روزی توخواهی فهمیدکه دوستت دارم, | 12:50 | نويسنده : زهره |

 

   گر خسته شدي از اين ديار ، آهسته بگو در گوشم

گر مهر دل من ، از دل تو بيرون رفت ، آهسته بخوان در گوشم

گر فكر دلت ، ياد دگري كرد فرياد مزن

لحظه وداع آهنگ مزن

بگذار بگويد اين دل ، مهر خوبان همه در تو جمع شده

شوق و خنده بر لبت حك شده

آهنگ و ترانه ات بر دلم ثبت شده

اين دلم شوق ندارد اين بار

لحظه وصال يار نو پايت را

 

 تاريخ : چهار شنبه 9 ارديبهشت 1394برچسب:دل نوشته های خودم ، وصال یار, | 12:36 | نويسنده : زهره |

 

دوبیتی شمارهٔ1

ببندم شال و میپوشم قدک را

بنازم گردش چرخ و فلک را

بگردم آب دریاها سراسر

بشویم هر دو دست بی نمک را

 دوبیتی شمارهٔ۲ 

تن محنت کشی دیرم خدایا

دل با غم خوشی دیرم خدایا

زشوق مسکن و داد غریبی

به سینه آتشی دیرم خدایا

 ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 8 ارديبهشت 1394برچسب:مجموعه دو بیتی ها ، دو بیتی های بابا طاهر " شماره 1 تا 50", | 10:40 | نويسنده : زهره |

دوبیتی شمارهٔ ۵۱

تویی آن شکرین لب یاسمین بر            

منم آن آتشین دل دیدگان تر

از آن ترسم که در آغوشم آیی                

گدازد آتشت بر آب شکر

دوبیتی شمارهٔ ۵۲

گلش در زیر سنبل سایه پرور              

نهال قامتش نخلی است نوبر

زعشق آن گل رعنا همه شب             

 چو بلبل ناله و افغان برآور

 ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 8 ارديبهشت 1394برچسب:مجموعه دو بیتی ها ، دو بیتی های بابا طاهر " , | 10:38 | نويسنده : زهره |

دوبیتی شمارهٔ ۱۰۱

اگر آئی بجانت وانواجم             

وگر نائی به هجرانت گداجم

ته هر دردی که داری بر دلم نه                

بمیرم یا بسوجم یا بساجم

دوبیتی شمارهٔ ۱۰۲

الهی ار بواجم ور نواجم               

 ته دانی حاجتم را مو چه واجم

اگر بنوازیم حاجت روا بی                

وگر محروم سازی مو چه ساجم

 ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 8 ارديبهشت 1394برچسب:مجموعه دو بیتی ها ، دو بیتی های بابا طاهر " شماره 101 تا 150 ", | 10:35 | نويسنده : زهره |

دوبیتی شمارهٔ ۱۵۱

مو آن آزردهٔ بی خانمانم                

 مو آن محنت نصیب سخت جانم

مو آن سرگشته خارم در بیابون              

که هر بادی وزد پیشش دوانم

دوبیتی شمارهٔ ۱۵۲

فلک کی بشنود آه و فغانم            

بهر گردش زند آتش بجانم

یک عمری بگذرانم با غم و درد               

بکام دل نگردد آسمانم

 

 ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 8 ارديبهشت 1394برچسب:مجموعه دو بیتی ها , دو بیتی های بابا طاهر " شماره 151 تا 200 " , | 10:31 | نويسنده : زهره |

 

دوبیتی شمارهٔ ۲۰۱

نصیب کس مبو درد دل مو            

که بسیاره غم بی‌حاصل مو

کسی بو از غم و دردم خبردار             

که دارد مشکلی چون مشکل مو

دوبیتی شمارهٔ ۲۰۲

نیا مطلق بکارم این دل مو             

بجز خونابه اش نه حاصل مو

داره در موسم گل جوش سودا             

چه پروایی کره اینجا دل مو

 ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 8 ارديبهشت 1394برچسب:مجموعه دو بیتی ها ، دو بیتی های بابا طاهر " شمارهٔ ۲۰۱ تا 250 ", | 9:55 | نويسنده : زهره |

دوبیتی شمارهٔ ۲۵۱

پریشان سنبلان پرتاب مکه              

خمارین نرگسان پرخواب مکه

براینی ته که دل از مابرینی              

برنیه روزگار اشتاب مکه

دوبیتی شمارهٔ ۲۵۲

به والله و به بالله و به تالله             

قسم بر آیهٔ نصر من الله

که دست از دامنت من بر ندارم              

اگر کشته شوم الحکم لله

 

 ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 8 ارديبهشت 1394برچسب:مجموعه دو بیتی ها , دو بیتی های باباطاهر "شماره 251 تا 300 " , | 9:50 | نويسنده : زهره |

 

دوبیتی شمارهٔ ۳۰۱

دلم بلبل صفت حیران گل بی            

درونم چون درخت پی بگل بی

خونابه بار دیرم ارغوان وار  

درخت نهله بارش خون دل بی

دوبیتی شمارهٔ ۳۰۲

قدم دایم ز بار غصه خم بی                

چو مو محنت کشی در دهر کم بی

مو هرگز از غم آزادی ندیرم                 

دل بی طالع مو کوه غم بی

 ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 8 ارديبهشت 1394برچسب:مجموعه دو بیتی ها , دو بیتی های بابا طاهر" شماره 301 تا 357 ", | 9:37 | نويسنده : زهره |

 

 

 

ساده بودم که تو را ساده تجسم کردم

 

بعد لبخند تو با گریه تبسم کردم

 

آشنا با همه پنجره های شهرم چون توراپشت همین پنجره ها گم کردم


 
 


تاريخ : دو شنبه 7 ارديبهشت 1394برچسب:عشق و عرفان ، پشت پنجره, | 13:9 | نويسنده : زهره |

 


تو می روی

برای رفتن تو راه می شوم !

تو پلک می زنی و من

برای چشم های غم گرفته ات نگاه می شوم

تو خسته می شوی و من

برای خستگی تو

چه عاشقانه تکیه گاه می شوم . . . !

دلت گرفته است ؟

پا به پای گریه های تو

بغض و اشک و آه می شوم !

سکوت می کنی و من به احترام خلوتت

به شب پناه می برم

سیاه در سیاه می شوم . . . !

همیشه آخر تمام شکوه ها

به چشم های عاشقت که می رسم

سکوت می کنم

و باز برای آسمان غم گرفته ی تو ماه می شوم

 

 

 

 تاريخ : دو شنبه 7 ارديبهشت 1394برچسب:عشق و عرفان , تو می روی برای رفتن, | 12:13 | نويسنده : زهره |

 

 تاريخ : شنبه 5 ارديبهشت 1394برچسب:عکس نوشته ، امروز روز دیگریست, | 8:37 | نويسنده : زهره |

 

 

آدم‌ها عطرشان را با خودشان مي‌آورند

جا مي‌گذارند و مي‌روند‌‌

آدم‌ها مي‌آيند و مي‌روند

ولي توي خواب‌هايمان مي‌مانند‌

آدم‌ها مي‌آيند و مي‌روند

ولي ديروز را با خود نمي‌برند‌‌

آدم‌ها مي‌آيند خاطره‌هايشان را جا مي‌گذارند و مي‌روند‌‌


آدم‌ها مي‌آيند تمام برگ‌هاي تقويم بهار مي‌شود مي‌روند

و چهار فصل پاييز را با خود نمي‌برند‌‌


آدم‌ها وقتي مي‌آيند موسيقي‌شان را هم با خودشان مي‌آورند

و وقتي مي‌روند با خود نمي‌برند‌‌


آدم‌ها مي‌آيند و مي‌روند

ولي در دلتنگي‌هايمان‌‌ شعرهايمان‌‌

روياي خيس شبانه‌‌مان مي‌مانند‌‌‌ 

جا نگذاريد هر چه مي‌آوريد را با خودتان ببريد‌

به خواب و خاطره‌‌‌ي آدم برنگرديد ....

 

 

 تاريخ : جمعه 4 ارديبهشت 1394برچسب:عشق و عرفان ، جا نگذاريد هر چه مي‌آوريد را با خودتان ببريد‌, | 9:20 | نويسنده : زهره |

 

 

 

پروانه پشت پیله اش ، حس کرد راهی هست و  رفت !

شاید به راه بسته هم ، باید امیدی بست و رفت !

 

 تاريخ : چهار شنبه 2 ارديبهشت 1394برچسب:عشق و عرفان ، راه بسته, | 11:23 | نويسنده : زهره |

 

 

 

پرنده ها به حال ما غبطه خواهند خورد ؛

 

روزی که بی بال پرواز کنیم ...

 

 تاريخ : چهار شنبه 2 ارديبهشت 1394برچسب:عشق و عرفان ، پرواز, | 11:20 | نويسنده : زهره |

 

 

 

 تاريخ : سه شنبه 1 ارديبهشت 1394برچسب:عکس نوشته ها ، دلتنگی, | 9:21 | نويسنده : زهره |

 

 

 

بیا تمامش کنیم....
همه چیز را....
که نه من سد راه تو باشم و نه تو مجبور به ماندن....
نگران نباش....
قول میدهم کسی جای تو را نمیگیرد...
اما فراموشم کن.....
بخند... تو که مقصر نبودی...
من این بازی را شروع کردم... خودم هم تمامش میکنم...
میدانی؟؟؟؟؟؟؟؟
گاهی نرسیدن زیباترین پایان یک عاشقانه است....
بیا به هم نرسیم...!!!!!

 تاريخ : سه شنبه 1 ارديبهشت 1394برچسب:عشق و عرفان ، بیا تمامش کنیم, | 9:7 | نويسنده : زهره |

 

 

 

 

کَـــــر شدم !!!  

چقدر نوشته های اینجا بلند گریه می کنند !

  انگار تقصیر هم ندارند … ! 

 انگار زیاد منتظر ماندند ،

 و شاید حدیث بی قراریست و یا

  عاشقانه هایی که نوشتن ندارد… 

 و من … 

 هنوز رویا می بافم

 

 

 تاريخ : سه شنبه 1 ارديبهشت 1394برچسب:عشق و عرفان ، نوشته ها, | 8:55 | نويسنده : زهره |