آثار و اشعار شاعران بر اساس سبک شعری ، متن ادبی و دل نوشته هاي خودم و ...

 

 

 

کدامین چشمه سمی شد؟ که آب از آب میترسد؟

که حتی ذهن ماهیگیر  از قلاب میترسد

گرفته دامن شب را غباری آنچنان درهم

که پلک از چشم،چشم از پلکو پلک از خواب میترسد…؟

 

 

 

 تاريخ : سه شنبه 17 شهريور 1394برچسب:عشق و عرفان ، ترس از خواب, | 8:27 | نويسنده : زهره |

 


کاش دنیا

همان چند لحظه کوتاه


از لبخند تو بود


اما پیوسته!

 

 تاريخ : دو شنبه 2 شهريور 1394برچسب:عشق و عرفان ، لبخند تو, | 10:37 | نويسنده : زهره |