آثار و اشعار شاعران بر اساس سبک شعری ، متن ادبی و دل نوشته هاي خودم و ...

 

 

 

 تاريخ : دو شنبه 5 مرداد 1394برچسب:عشق و عرفان ، تعلق, | 12:21 | نويسنده : زهره |

 

 

به حرفهایی که میخواهی بزنی دقت کن ؛

شاید همین حرفها ، دلی را ناخواسته برنجانند...

و

نسبت به حرفهایی که میشنوی بی دقت باش ، شاید از دهانی شنیده باشی

که قبل از حرف زدن به آن فکر نکرده ...

 

 

 تاريخ : پنج شنبه 1 مرداد 1394برچسب:عشق و عرفان ، دقت کن, | 12:48 | نويسنده : زهره |